برگزار می شود: نشست تخصصی ارائه خدمات رفاهی به سالمندان در کشورهای منتخب 


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، نشست تخصصی «ارائه خدمات رفاهی سالمندان در کشورهای منتخب»، با سخنرانی آقای ابراهیم شیری، از طرف موسسه و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در روز چهارشنبه ساعت 13 الی 15 در سالن اجتماعات اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی برگزار می‌شود و حضور برای عموم آزاد است.

سالمندان جزء گروه‌های هدف و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند که بخشی از برنامه‌ها و خدمات رفاهی به این گروه معطوف است. کشور ایران با رشد جمعیت سالمند روبروست، بنابراین ضروری است سیاست‌ها و برنامه‌های رفاهی متناسب با انتقال جمعیتی مذکور بازنگری و اصلاح شوند. برای مثال با توجه به سیستم و نظام پرداخت مستمری بازنشستگی در ایران که مبتنی بر رژیم توزیع است، مشکلاتی را در تأمین منابع مالی صندوق بازنشستگی کشور در آینده ایجاد خواهد کرد. کم شدن نیروی فعال شاغل و رشد سالمندان این نسبت را کاهش و فشاری را بر صندوق بازنشستگی کشوری وارد خواهد کرد. از سوی دیگر روند رو به رشد جمعیت سالمندان در کشور توجه به مقوله سلامت این گروه سنی را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند و نیازمند توسعه بیمه‌های سلامت در کشور خواهیم بود. بنابراین توجه به این مقوله امری ضروری و لازم می‌نماید.

در این مطالعه سعی شده است به موضوع سالمندی در برخی کشورهای شامل سوئد، ایالت متحده آمریکا، فرانسه، اسپانیا، ژاپن، قطر، برزیل، ترکیه، چین، روسیه و ایران پرداخته شود. ابتدا رژیم‌های رفاهی دولت‌ها در هرکدام از این کشورها، موردبررسی قرار گرفته؛ سپس میزان رفاه دولت‌ها بر اساس شاخص لگاتوم موردبحث قرار گرفته است. بخش بعدی به جمعیت‌شناسی سالمندان در این کشورها اختصاص دارد و سپس موضوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سالمندان در هرکدام از این کشورها موردتوجه قرار گرفته است. همچنین تأمین هزینه خدمات سالمندی، خدمات تحت پوشش سالمندی و مراقبت‌های بلندمدت سالمندان نیز در این پژوهش موردبررسی قرار گرفته است.