شماره 48 فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، شماره 48 فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد. فصلنامه تامین اجتماعی اساسی ترین مسائل حوزه رفاه و تامین اجتماعی را بر پایه مطالعات و پژوهش های صاحب نظران کشور در معرض دید و استفاده خوانندگانش قرار می دهد.

این شماره از فصلنامه به مقالاتی در حوزه های «بیمه دریانوردان، طرح های بازنشستگی ترکیبی، اصول اکچوئرال ریسک های ادغام صندوق های بازنشستگی،، سبک های رهبری و پیامدهای آنها و بررسی مقایسه ای عملکرد بیمارستان ها» اختصاص دارد و سعی شده است تا در رابطه با مشکلات این حوزه ها راه حل هایی برای اصلاح آنها ارائه شود.

فهرست مقالات این شماره به شرح ذیر است:

  1. مطالعۀ تطبیقی وضعیت بیمۀ دریانوردان در ایران (بررسی مقاوله­نامه­های بین­المللی و الگوی سایر کشورها و ارائۀ الگو برای ایران)/حامد فرهمند‌معین
  2. سرمایه‌گذاری بهینه در طرح‌های بازنشستگی ترکیبی با هدف تضمین حداقل مزایا/ علی رضائی، حمیده داریوش‌همدانی‌، محمدرضا واعظ‌مهدوی‌
  3. بررسی اصول اکچوئریال ریسک‌های ادغام صندوق‌های بازنشستگی در صندوق سازمان تأمین اجتماعی. محمدمهدی امانی، محمدرضا اناری
  4. بررسی رابطۀ سبک‌های رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان با‌توجه به نقش میانجی‌گری سیاست‌های سازمانی (مطالعۀ موردی سازمان تامین‌اجتماعی استان لرستان).محمد زاهدی ‌‌پور، دکتر حسین وظیفه دوست، اصغر مشبکی اصفهانی
  5. مقایسۀ عملکرد بیمارستان­های سازمان تأمین‌اجتماعی با به‌کارگیری روش تحلیل پوششی داده­ها (DEA)محمود دانیالی ده حوض
  6. شاخص پایداری مستمری در نهادهای بیمه‌گرسال 2014، ترجمه‌: هدیه علی‌نقی‌خانی

 آموزگاران، دانشجویان و پژوهشگران گرامی برای تهیه فصلنامه می­‌توانند به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مراجعه کنند یا از راه تارنمای فصلنامه به آدرس

http://qjo.ssor.ir/ نوشته­‌های خود را برای فصلنامه بفرستند و شماره‌‌های پیشین را مشاهده کنند.

شماره 47