اولویت‌های پژوهشی جدید گروه سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، گروه سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت موسسه، اولویت‌های پژوهشی جدید خود را جهت اطلاع پژوهشگران و محققان  این حوزه در سراسر کشور منتشر کرده است. از محققان و پژوهشگران محترم دعوت به عمل می‌آید تا طرح نامه‌های خود را متناسب با اولویت‌های اعلامی، برای موسسه و گروه ارسال کنند.  

عناوین جدید و اطلاعات مربوط به آنها را می توانید از لینک های زیر مشاهده فرمایید:

طرح های پژوهشی جدید

گزارش های کارشناسی

عناوین حمایت از پایان نامه ها