گزارش آکچوئریال ILO در مورد مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گزارش ارزیابی آکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران برای 19 مارچ 2016 برابر با 29 اسفند 1394 از طرف ILO (سازمان بین‌المللی کار) در روزهای گذشته منتشر شد.

ارزیابی آکچوئریال با هدف رصد عملکرد نهادهای مالی و ارزیابی شایستگی مدیران آن‌ها انجام می‌گیرد. به‌طور ویژه، ارزیابی‌های آکچوئریال نقش بسیار مهمی را در تحلیل و بازبینی وضعیت مالی طرح‌های بیمه اجتماعی و پیشنهاد سیاست‌های مناسب برای تضمین پایداری آن‌ها ایفا می‌کنند. برآورد آثار تعدیلات و اصلاحات مختلف در یک طرح بیمه اجتماعی و نیز ارزیابی دلالت‌های مالی ایجاد یک طرح جدید از کارکردهای مهم مهارت آکچوئریال در بیمه اجتماعی است. بهره‌گیری از این مهارت برای ارتقای مدیریت علمی صندوق‌های بیمه اجتماعی همواره مورد تأکید نهادهای بین‌المللی، همچون سازمان بین‌المللی کار (ILO)، بوده است.

در راستای اهمیت این کار، گزارش «ارزیابی آکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران»، با تعریف یک همکاری مشترک بین سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بین‌المللی کار و موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، توسط سازمان بین‌المللی کار تهیه شده است. پروژه تحت نظارت کلی آقای آندره پیکارد، آکچوئری ارشد و رئیس واحد خدمات آکچوئریال بخش حمایت اجتماعی در ILO، به اجرا درآمده است. آقایان پی‌یر پلاموندون، مشاور بین‌المللی آکچوئریال در ILO و نویسنده کتاب مهم و پرکاربرد تکنیک آکچوئریال در تأمین اجتماعی (Actuarial practice in social security)، و وینسنت پلاموندون، کارشناس مدل‌سازی آکچوئریال، گروه آکچوئری ILO برای انجام محاسبات بوده‌اند که در طی سه مأموریت برای دیدار و گفتگو با کارشناسان ایرانی به‌منظور کسب اطلاعات و داده‌ها به ایران سفر کردند. 

نتایج این گزارش ناپایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی را نشان می‌دهد و در مورد مخاطراتی که در آینده و در صورت ادامه وضع موجود گریبان‌گیر سازمان و جمعیت تحت پوشش آن می‌شود هشدارهایی ارائه می‌کند. با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان و نظر به چهره نابهنجار فقر به‌خصوص در سنین سالمندی، تبعات این خطر بسیار گسترده خواهد بود.

جزئیات بیشتری در خصوص این گزارش به زودی منتشر می شود.