گروه آموزشی: ارتباطات اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زندگینامه علمی دکتر مهدی منتظر قائم

 آقای دکتر مهدی منتظر قائم استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی مدرک کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس(1370) و مدرک دکتری خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه لستر انگلستان(1376) اخذ نمودند. عنوان رساله وی در دوره کارشناسی ارشد «حاشیه نشینی دراردبیل: مقایسه چهارگروه روستایی و عشایر از نظر شهری» و دوره دکتری «اثرات اجتماعی  فرهنگی و اجتماعی ، سیاسی ویدئو در ایران: گفتمانهای عمومی سیاستهای دولتی و کشتگرایشها» است.
موارد تدریس دکتر منتظر قائم «ارتباطات بین الملل»، « ارتباطات درجهان سوم»،  «ارتباطات سیاسی»،  «روش های بررسی مخاطب»،  «زبان تخصصی مطالعه درمتون ارتباطات 2»،  «مطالعات تلویزیون» (در مقطع کارشناسی)،  «ارتباطات وتوسعه»،  «تلویزیون و مطالعه مقایسه ای منابع فرهنگی» (در مقطع کارشناسی ارشد ) و  «رسانه هاوگروههای اجتماعی» (در مقطع دکترا) است.
وی مولف کتابهای «مخاطب شناسی»(1380)، «مجموعه گفتگو با صاحبنظران رسانه پیرامون حال و آینده رادیو»(1383)،  «روسپی گری در ایران»(1384)،  «ضرب و جرح در ایران»(1384) و مقالات : «بررسی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1379 - 1376»،«حکومت الکترونیکی و دمکراسی دیجیتالی: سیاست و حکومت در عصرتکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی(ICTs) »،  «بررسی و نقد سیاست ماهواره ای ایران با تکیه بر تجربة کشورهایآسیائی»،  «سنخ شناسی رادیو در دوران معاصر: با تاکید بر دو مفهوم مالکیتسازمانی و هویت مخاطبان»،  «نقش تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی(ICTS) در اشتغال جوانان :مروری بر تجربه های جهانی و رهیافت هایی برای ایران»،  «سیاست های دریافت برنامه های تلویزیونی ماهواره ای کشورهایآسیائی: درس های مقابله و بهره وری برای ایران»،  «اینترنت سرمایة اجتماعی و گروههای خاموش» است. علاوه بر این مقالاتی نیز با موضوعات «نقش تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی(ICTS) در اشتغال جوانان :مروری بر تجربه هایجهانی و رهیافت هایی برای ایران»، «تاثیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین بر تبلیغات تجاری»، «گفتمان آخرالزمان در سینمای آینده نگر هالیوود»، «تولیدوتوزیع ثروت در عصر اطلاعات -محور و جهانی شده»،«اثرات اجتماعی، فرهنگی ویدئو در ایران»، «رادیو، تلویزیون و دموکراسی»  در سمینارها و همایشهای مختلف ارائه نموده اند