Try these keywords: happy, success, awesome

rss_feed_for_the_eit_1.png

بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها

12 آذر 1396

به گزارش روابط عمومی، مؤسسۀ عالی پژوهش، صبح روز چهارشنبه هشتم آذرماه، در نشستی میزبان مدیران و کارشناسان حوزه درمان بود. این نشست با ارائه  آقای دکتر عظیم پور دکترای اقتصاد سلامت از کانادا و با مشارکت کارشناسان حوزۀ درمان سازمان و گروه سلامت و اقتصاد درمان مؤسسه برگزار گردید.

آقای دکتر عظیم پور در ابتدا به معرفی مدل‌های ارزیابی اقتصادی پرداخت و تجربۀ کشور کانادا در این زمینه را ارائه کرد. در ادامه ایشان نتایج پایان‌نامۀ دکترای خود در زمینۀ "ارزیابی اقتصادی پروسیجرهای درمانی با اندیکاسیون متفاوت" را تشریح نمود.

 بخش پایانی این جلسه نیز به بحث و گفتگوی بین شرکت‌کنندگان در نشست در زمینۀ زیرساخت‌های مورد نیاز در سازمان تأمین اجتماعی جهت پیاده‌سازی مطالعات هزینه اثربخشی و بکارگیری نتایج آن در تصمیم‌سازی مدیران اختصاص داشت. در خاتمه اولویت‌های پژوهشی حوزۀ درمان سازمان در بخش دارو، تجهیزات پزشکی و اقدامات جراحی مورد بررسی قرار گرفت.

آدرس و راه های ارتباطی ما

  • تلفن : 88753245 (021) (98+)
  • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم پلاک 20
  • ایمیل : Info@ssor.ir
  • دورنگار : 88507421 (021) (98+)

  • اینیستاگرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیlinked in موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیگوگل پلاس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتله گرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

Baner ketab 1.jpg