Try these keywords: happy, success, awesome

rss_feed_for_the_eit_1.png

برگزاری نشست علمی بازخوانی تامین اجتماعی در پرتو منشور حقوق شهروندی: نوآوری ها و چشم اندازها

25 مرداد 1396

به گزارش روابط عمومي، گروه مطالعات مدیریت، حکمروایی و فناوری مؤسسه، در راستای اهداف و مأموریت‌های سازمانی خود اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های حقوق تأمین اجتماعی در مؤسسه کرده است. اولین نشست از سلسله نشست‌های مذکور، با عنوان " بازخوانی تامین اجتماعی در پرتو منشور حقوق شهروندی: نوآوری ها و چشم اندازها " روز دوشنبه 23/5/96 برگزار شد.

 در ابتدای این نشست، رئیس مؤسسه دکتر شهرام غفاری ضمن خیرمقدم به حاضرین جلسه، به ابعاد ملی و بین المللی شهروندی و اهمیت مسئولیت اجتماعی افراد در قبال این موضوع پرداخت.

در ادامۀ این نشست، اهداف کاربردی و راهبردی برگزاری جلسه توسط دکتر یونس چربگو، دبیر نشست، بیان شد.

اولین سخنران، آقای علیپور معاون توسعه و برنامه‌ریزی مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با موضوع "شهروندی و عدالت اجتماعی"، خاستگاه مبحث شهروندی را از منظر فیلسوفان و صاحب‌نظران بنام؛ مطرح و رابطۀ عمیق دموکراسی و شهروندی را تشریح کرد. ایشان 10 محور مرتبط با حقوق شهروندی از منظر سازمان بین المللی کار ( گفتگوی اجتماعی ، همبستگی اجتماعی ، پوشش فراگیر و ...) را مورد بحث قرار داد و در نهایت، بر بازبینی؛ در نظام جامع تامین اجتماعی از مسیر حقوق شهروندی تاکید کرد.

سخنران بعدی، خانم دکتر طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، به ارائه تحلیلی تطبیقی در مفهوم و مصادیق تأمین اجتماعی در اسناد بین المللی و منشور حقوق شهروندی پرداخت. ایشان به اهمیت حمایت از خانواده در اسناد بین المللی تأمین اجتماعی اشاره کرد و فقدان این رویکرد در منشور را خاطرنشان ساخت. در ارتباط با منشور حقوق شهروندی از منظر تأمین اجتماعی، این استاد دانشگاه مفهوم گستردۀ رفاه و تأمین اجتماعی در منشور را مورد نقد قرار داد و عدم هماهنگی موضوعات مرتبط با تأمین اجتماعی را با استناد به مواد مربوطه تشریح کرد.

 ادامۀ نشست در بعد از ظهر با سخنان آقای فرشید یزدانی، دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی، آغاز شد. وی در خصوص حقوق شهروندی و سیاست‌گذاری اجتماعی به ارائه مطلب پرداخت. ایشان به سیر تحولات حقوق شهروندی در جهان و ایران اشاره نمود و با تشریح رویکردهای موجود در سیاست‌گذاری اجتماعی، انسجام اجتماعی را رویکرد شاخص در سیاست‌گذاری اجتماعی قلمداد کرد.

ایشان در خاتمۀ بحث خود، حقوق شهروندی را مبنای سیاست‌گذاری اجتماعی و تحقق مفهوم حقوق شهروندی را از طریق سیاست‌گذاری اجتماعی امکان‌پذیر دانست. شایان ذکر است: در پایان هر محور ، پرسش و پاسخ مربوط به موضوع بر غنای مباحث افزود.

در ادامۀ مباحث نشست دکتر حسام نیکوپور ، معاون پژوهشی مؤسسه ، اهمیت و ضرورت ارتقاء حمایت از حقوق خانواده (حمایت از سالمندان، کودکان و حمایتهای بلند مدت ) در منشور را مورد تأکید قرار داد.

در پایان جلسه آقای دکتر امامی رئیس جلسه و مدیر گروه مطالعات مدیریت، حکمروایی و فناوری، به جمع‌بندی مباحث پرداخت و شفاف‌سازی مفاهیم و تعاریف شهروندی و ارائۀ مباحثی مدرن همچون جهانی‌شدن و شهروندی در نشست آتی گروه را ضروری دانست.

گفتنی است، با توجه به اهمیت موضوع، نشست دوم حقوق شهروندی نیز در قالب سلسله نشست‌های حقوق تأمین اجتماعی بزودی توسط مؤسسه برگزار خواهد شد.

آدرس و راه های ارتباطی ما

  • تلفن : 88753245 (021) (98+)
  • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم پلاک 20
  • ایمیل : .
  • دورنگار : 88507421 (021) (98+)

  • اینیستاگرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیlinked in موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیگوگل پلاس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتله گرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

Baner ketab 1.jpg