Try these keywords: happy, success, awesome

rss_feed_for_the_eit_1.png

فعالیت کانون ارزیابی مؤسسه در سایر استانهای کشور

20 دی 1396

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ عالی پژوهش، کارگاه آموزشی کانون ارزیابی توسط مؤسسه، در اداره کل تامین اجتماعی اصفهان، برگزار شد.

در ادامۀ روند گسترش و استقرار کانونهای ارزیابی در سازمان تأمین اجتماعی،کارگاه آموزشی دو روزه‌ای در ادارۀ کل استان اصفهان با حضور آقایان ربیع‌زاده، مدیرکل دفتر نظارت و ارشیابی معاونت امور استانها؛ یزدانی، مشاور اجرایی معاونت امور استانها وگورابی مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان و اعضای کمیتۀ انتصابات و جمعی از کارکنان این استان در محل ستاد مرکزی ادارۀ کل مذکور برگزار گردید.

روز اول این کارگاه آموزشی مدرسین دوره، آقایان شروین مشایخی(رئیس کانون ارزیابی موسسه عالی پژوهش) و یاسر باقری( مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مؤسسه) علاوه بر ارائۀ مباحث نظری، به تمرین‌های عملی در ارتباط با نحوۀ تدوین مدل شایستگی، نحوه اجرای صحیح مصاحبۀ شایستگی‌محور و همچنین اجرای عملی ابزارهای ارزیابی همچون "بحث گروهی"، "تمرین جستجوی اطلاعات" پرداختند.

روز دوم کارگاه فرصتی ارزشمند برای بکارگیری آموخته‌های کارگاه آموزشی روز پیش  بود و افراد آموزش‌دیده در کارگاه روز اول، اجرای کانون ارزیابی را به صورت عملی تجربه کردند. در پایان این روز و بعد از جلسه نهاییِ تسهیم اطلاعات ارزیابان، از بین 9 نفر کاندیدای احراز پست ریاست شعبۀ راوند در استان اصفهان ، فرد منتخب با تکیه بر آموزش‌های مذکور مشخص گردید.

لازم به ذکر است همکاری ارزشمند مدیر کل دفتر نظارت و مشاور معاونت امور استانها در اجرای کارگاه آموزشی مذکور، از نکات قابل توجه این برنامه آموزشی بود.

گفتنی است براساس توافقات انجام‌شده میان مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و معاونت امور استان‌ها، این کارگاه بزودی در سایر واحدها و استان‌های کشور نیز برگزار خواهد شد.

آدرس و راه های ارتباطی ما

  • تلفن : 88753245 (021) (98+)
  • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم پلاک 20
  • ایمیل : Info@ssor.ir
  • دورنگار : 88507421 (021) (98+)

  • اینیستاگرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیlinked in موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیگوگل پلاس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتله گرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

Baner ketab 1.jpg