اولویت های پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

27 مرداد 1395

عنوان طرح هاي پژوهشي

وضعيت

تاريخ انتشار

عنوان

رديف

1394/12/01

توسعه مفاهيم تأمين اجتماعي در متون درسي و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي آموزش پرورش

1

1395/02/01

سنجش رضايت بيمه‌شدگان و کارفرمايان از خدمات سازمان

2

1395/12/01

تحليل شکاف بين هويت سازماني و تصوير سازمان تامين اجتماعي در استان تهران

3

1395/08/01

اصول و مباني بيمه هاي اجتماعي

4

1395/06/16

برنامه ريزي دولتي در ايران (1392-1376)

5

1394/06/01

بررسي رابطه بيمه‌هاي اجتماعي و امنيت اجتماعي در ايران

6

1395/11/09

نقش بيمه هاي درماني در شکل دهي به مناسبات اجتماعي در بيمارستان ها

7

در حال بررسي

1395/06/15

استفاده از آموزه هاي ديني (مبتني بر آيات و روايات) در را ستاي ارتقاي اخلاق سازماني در ميان ذينفعان سازمان تأمين اجتماعي(کارکنان، بيمه شدگان، مستمري بگيران، کارفرمايان)

8

در حال بررسي

1395/06/15

بررسي تأثيرات پديده سالمندي بر امنيت و تأمين اجتماعي

9

آدرس و راه های ارتباطی ما

  • تلفن : 88753245 (021) (98+)
  • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم پلاک 20
  • ایمیل : Info@ssor.ir
  • دورنگار : 88507421 (021) (98+)

  • اینیستاگرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیlinked in موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیگوگل پلاس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتله گرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی