محورهای پژوهشی(حمایت از پایان نامه ها)

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی (لطفا با مرورگر فایر فاکس فرم تکمیل شود)
درخواست همکاری پژوهشی
ورودی نامعتبر

نام : *
ورودی نامعتبر می باشد

نام خانوادگی : *
ورودی نامعتبر می باشد

کد ملی : *
ورودی نامعتبر می باشد.

جنسیت : *
ورودی نامعتبر

مقطع تحصیلی : *
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی : *
ورودی نامعتبر نمی باشد

شماره دانشجویی : *
ورودی نامعتبر نمی باشد

دانشگاه محل تحصیل : *
Invalid Input

آخرین وضعیت پایان نامه : *
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی استاد راهنما :
ورودی نامعتبر نمی باشد

موضوع پایان نامه : *
ورودی نامعتبر

آیا سابقه همکاری با موسسه دارید ؟ *
ورودی نامعتبر

توضیحات سابقه فعالیت
ورودی نامعتبر

آپلود پروپوزال : *
ورودی نامعتبر

فقط فرمت pdf

آپلود رزومه : *
ورودی نامعتبر

فقط فرمت pdf

شماره تماس : *
Invalid Input

آدرس ایمیل : *
ورودی نامعتبر نمی باشد

کد امنیتی : *
کد امنیتی : کد امنیتی جدیدورودی نامعتبر