مولف: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
کلید واژه: بیمه بیکاری
سال: 1395
عنوان: بیمه بیکاری

عنوان: بیمه بیکاری

تهیه: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

سال انتشار: 1395


معرفی: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در راستای مأموریت‌های خود به‌منظور گسترش و تعمیق فرهنگ بیمه‌ای، تشریح قوانین و مقررات بیکاری سازمان تأمین اجتماعی را به زبان کاریکاتور در این کتاب در دستور کار قرار داده است. در بسیاری از کشورها ناآشنایی با خدمات بیمه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن ضریب پوشش بیمه‌ای در گروه‌های مختلف جمعیتی است. در این کتاب قوانین و مقررات بیمه بیکاری، موارد شمول، راهکارهای دریافت بیمه بیکاری و .. به‌صورت کامل و به زبان ساده، همراه با کاریکاتور بیان شده است. به‌جرئت می‌توان گفت که این کتاب علیرغم سادگی و خلاصه بودن آن، تمامی مسائل این حوزه را پوشش می‌دهد.

قیمت: 12000 تومان