مولف: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
کلید واژه: کتابها
سال: 1396

 

عنوان: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش «صندوق‌های بازنشستگی: تنگناها و راهکارها»

مولف: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

سال: 1395


خلاصه: این کتاب مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و مقالات را در بر می‌گیرد که در 18 آبان 1395، در مرکز همایش‌های نیرو و با همین عنوان برگزار شده است. در این سخنرانی‌ها و مقالات هدف اصلی بررسی و تحلیل وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی و مسائل و مشکلات آن‌ها است. آمارهای جمعیتی کشور حاکی از سالمندی جمعیت است که نقش صندوق‌های بازنشستگی را برجسته کرده است و نگرانی‌هایی را در مورد آینده تأمین مالی این صندوق‌ها مطرح کرده است.

در این همایش محورهای اصلی بحث‌های مطرح‌شده عبارت‌اند از: اقتصاد کلان و صندوق‌های بازنشستگی، حکمرانی و نظارت، مباحث آکچوئری و بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی. در بخش اول کتاب ابتدا بر اهمیت تأمین اجتماعی و توصیف وضعیت فعلی آن تأکید شده است. در یکی از سخنرانی‌ها دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نقش صندوق‌ها در کاهش ریسک در زندگی و افزایش سطح کیفیت و رفاه در زندگی تأکید می‌کند. آقای دکتر نوربخش ریاست سازمان نیز بر حفظ تعادل صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یک ثروت بینانسلی می‌پردازند.

بخش بعدی به مقالات تخصصی اختصاص دارد و مباحثی مانند «بررسی رهیافت‌های تجربی برای ایفای تعهدات در یک صندوق بازنشستگی، بررسی تأثیر متغیرهای کلان بر صندوق‌های بازنشستگی، بررسی روش‌های محاسبه نرخ تنزیل در ارزیابی تعهدات آتی مزایای بازنشستگی، خط‌مشی‌ها در نهادسازی سازمان‌های بیمه‌گر، جایگاه دولت و مقوله بدهی‌ها، تأثیرات وضعیت اقتصادی کل کشور بر صندوق‌های بازنشستگی و الزامات سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها در شرایط اقتصادی توسعه‌نیافته» مطرح شده است.

این کتاب ازنظر تنوع دیدگاه و مباحثی که در آن ارائه شده است و همچنین مطرح شدن دیدگاه‌های بسیاری از نخبگان حوزه تأمین اجتماعی و بازنشستگی، از اهمیت زیادی برای شناخت، تحقیق، ارزیابی و سیاست‌گذاری در حوزه تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دارد.

قیمت: 15000 تومان