درخواست همکاری پژوهشی(اولویت های پژوهشی)


 

ردیف اولویت پژوهشی حوزه فعالیت RFP وضعیت همکاری
  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات        
1

محاسبه میزان گریز از پرداخت حق بیمه و بررسی آثار آن بر پایداری مالی صندوق سازمان تأمین اجتماعی

بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
2

ارزیابی اثرات افزایش حداقل دستمزد بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در کوتاه‌مدت و بلندمدت

 بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
3

ارزیابی اثرات افزایش حداقل دستمزد بر صندوق بیمه بیکاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت

 بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 4 بررسی چالش‌ها و موانع گسترش پوشش بیمه‌ای ایرانیان خارج از کشور و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 5 امکان‌سنجی ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشور (از نظر پوشش، کفایت و پایداری)  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 6

بررسی کشش اشتغال و درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی نسبت به نرخ حق‌بیمه

 بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 7 بررسی تناسب بازۀ درآمدی مشمول بیمه با توزیع درآمد کل کشور  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 8 بررسی ابعاد و اثرات اشتغال به کار مجدد بازنشستگان بر سازمان تأمین اجتماعی  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 9 ارزیابی اثرات سیاست معافیت کارگاه‌های کوچک از پرداخت حق بیمه بر تولید و اشتغال رشته ‌فعالیت‌های مشمول  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 10 تجزیه و تحلیل و محاسبه نرخ و میزان بهینه حق بیمه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان در اجرای قوانین مرتبط با استفاده از مدل هزینه – فایده  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 11 نقش و تأثیر سوابق منتقله از سایر صندوق‌ها بر تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 12 محاسبه و تعیین نرخ بهینۀ واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 13 امکان‌سنجی پیاده‌سازی طرح‌های بیمه‌های شغلی  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 14 اصلاحات پیشنهادی قانون بیمۀ بیکاری مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 15 بررسی سازوکارهای محاسبه، مطالبه و وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 16 آسیب‌شناسی قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور باتوجه‌به آلاینده‌های محیط کار و استانداردهای سالم‌سازی و ارائه اصلاحات  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 17 تجزیه و تحلیل وضعیت بیمه‎‌شدگان معرفی‌شده به کمیسیون پزشکی در دو مقطع  92/7/1 لغایت 94/6/31 و 94/7/1 لغایت 96/6/31  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 18 بررسی تأثیر تعمیم و گسترش پوشش بیمۀ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامۀ بیمه به‌طور اختیاری بر منابع و مصارف سازمان با استفاده از مدل هزینه - فایده  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
 19 بررسی علل اعتراض کارفرمایان به بدهی‌های قابل ‌اعتراض سازمان  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
20 ارائه شیوه‌های نوین در خصوص نحوۀ محاسبۀ منطقی حق بیمۀ پیمانکاران در حوزه‌های مختلف با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
21 بررسی نحوۀ تعامل سازمان با بیمه‌های تجاری در جهت استفاده از بیمۀ تکمیلی مستمری برای بیمه‌شدگان در راستای تقویت بنیۀ مالی بازنشستگان  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
22 آسیب‌شناسی فرایندهای حسابرسی و بازرسی از دفاتر قانونی از نظر کارفرمایان، سازمان (ستاد و شعب) و حسابرسان بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
23 الزامات تشکیل لایۀ بیمۀ اجتماعی پایه در نظام تأمین اجتماعی چندلایه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
24 بررسی میزان رضایتمندی و دلایل نارضایتی از نحوه پذیرش و بیمه نمودن کارگران ساختمانی در سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی رفع عوامل ایجاد نارضایتی آنان بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
25 بررسی همه‌جانبۀ علل و عوامل مؤثر بر وضعیت رضایت‌مندی مستمری‌بگیران (از دید مستمری‌بگیران، واحدهای اجرایی و سایر نهادها و گروه‌های ذی‌ربط) بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
26 آینده‌پژوهی توسعۀ فعالیت کارگزاری‌ها و شعب سازمان تأمین اجتماعی باتوجه‌به گسترش خدمات غیرحضوری و الزامات دولت الکترونیک بیمه‌های اجتماعی و محاسبات منتظر دریافت طرحنامه درخواست
27 تدوین و یکسان سازی تعاریف، مفاهیم و شاخص های آماری در حوزه تأمین اجتماعی بیمه‌های اجتماعی و محاسبات    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
   سیاستگذاری و اقتصاد سلامت        
28 آینده پژوهی درمان سازمان تأمین اجتماعی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست

29

تأمین مالی پایدار؛ فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
30 تبیین آثار مؤلفه‌های تعیین کننده سلامت بر ایفای تعهدات بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
31 مروری بر تجارب سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی؛ موفقیت‌ها، شکست‌ها و افق‌های پیش‌رو سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
32 بررسی نقش برون‌سپاری بر هزینه‌ها و سوددهی مراکز درمانی تابعه سازمان سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
33 استقرار و بومی‌سازی راهنماهای بالینی، ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت و تأثیر اجرای آن‌ها بر هزینه‌ها و کیفیت ارائه خدمات سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
34 تعیین استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی سرپایی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
35 بررسی تجربیات کشورهای موفق در استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
36 تدوین بسته اقدامات و راهکارهای اجرایی جهت اصلاح فرهنگ مصرف و تجویز دارو در سازمان تأمین اجتماعی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
37 بررسی الگوی مصرف خدمات تشخیصی و درمانی (از منظر توزیع جغرافیایی، دموگرافیک، ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی و ...) سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
38 تعیین مکانیزم و اصول سنجش ازکارافتادگی ناشی از چند بیماری سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
39 ارائه الگوی مدیریت پروژه‌های ساخت مراکز درمانی ملکی سازمان سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
40 بررسی اثربخشی تولید نسخه الکترونیک بر ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی درمان در مراکز درمانی ملکی سازمان سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
41 تهدیدها و فرصت‌های ehealth جهت بخش درمان سازمان سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
42 بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای شش ساله برنامه پزشک خانواده شهری از منظر سازمان‌های بیمه‌گر و ارائه راهکارهای عملیاتی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
43 برون‌سپاری فرایندهای بخش‌ درمان سازمان به کارگزاری‌ها، نتایج و امکان‌سنجی بسط خدمات واگذار شده سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
44 مطالعه تطبیقی میزان پوشش بیمه‌های اجتماعی بین ایران و کشورهای با GDP مشابه، OECD و اروپایی در بخش سرپایی و بستری اعم از میزان پرداختی بیماران و سطح پوشش دارو و خدمات سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
45 الگوی مدیریت بیماری‌های مزمن و مدل‌های بهینه ارائه خدمت به بیماران سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
46 زیرساخت‌های لازم برای ایجاد زنجیره بیمارستان و ارائه برنامه اجرایی برای سازمان تأمین اجتماعی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
47 بررسی تجربیات موفق کشورها در خصوص تجمیع خدمات پشتیبانی (آشپزخانه، رختشوی‌خانه، CSR و ...) سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
48

بررسی تجارب گذشته نحوه اداره هیئت امنایی بیمارستانهای کشور (بررسی مستندات و مصاحبه با افراد مطلع)

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست
49

توزیع جغرافیایی منابع درمان سازمان تامین اجتماعی (تخت بیمارستان، تعداد مراکز سرپایی، تعداد ارائه دهنده و...) براساس تعداد بیمه شده، جمعیت استان و...

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
50

توزیع بودجه بخش درمان سازمان تامین اجتماعی براساس شاخص‌های جمعیتی

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت   منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
51

بررسی نابرابری در توزیع جغرافیایی تخت بیمارستانی و مراکز سرپایی در سطح مناطق کلان شهر تهران: مقایسه سازمان تامین اجتماعی با مراکز دولتی و خصوصی

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت   منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
52

محاسبه میانگین هزینه پرسنلی به ازای تخت در بیمارستانهای تامین اجتماعی و بررسی روند آن در بازه زمانی 10 ساله

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت   منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
53

بررسی و تحلیل نظام ارجاع داخلی در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
54

بررسی عدم اجرای سیستم نظام پرداخت آینده نگر (DRG، گلوبال و ...) در کشور

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
55

بررسی شواهد جهانی درخصوص سازمانهای بیمه گر مستقل یا تحت مالکیت ارائه دهنده خدمت

سیاستگذاری و اقتصاد سلامت  منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
56

محاسبه میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (به تفکیک اجباری، اختیاری، حرف مشاغل آزاد و ....) در سطوح ملی و استانی و ارائه فرمول محاسباتی و عنداللزوم نرم افزار به منظور محاسبه مستمر آن

سیاستگذاری و اقتصاد سلامت    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
 57

محاسبه میزان مواجهه خانوارهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (به تفکیک اجباری، اختیاری، حرف مشاغل آزاد و .... در سطوح ملی و استانی) با هزینه های کمرشکن به هنگام دریافت خدمات سلامت

سیاستگذاری و اقتصاد سلامت    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
 58

محاسبه تله فقر ناشی از هزینه های درمانی برای خانوارهای تحت پوشش تامین اجتماعی (به تفکیک اجباری، اختیاری، حرف مشاغل آزاد و .... در سطوح ملی و استانی)

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت   منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
 59

بررسی میزان پاسخگوئی نظام درمان سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان تحت پوشش و سطح سلامت آنان مطابق با الگوی سال 2000 سازمان جهانی بهداشت

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت   منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
   اقتصاد و سرمایه گذاری        
60 طراحی مدل داینامیک تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری   خاتمه فراخوان برای عنوان  
61 شناسایی راهکارهای کنترل مصارف در دو حوزه بیمه و درمان سازمان  اقتصاد و سرمایه‌گذاری منتظر دریافت طرحنامه درخواست
62 بررسی شیوه‌های تامین مالی کسری منابع در سازمان تأمین اجتماعی   اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
63 ایجاد و پیاده‌سازی مکانیزم مدیریت دارایی و بدهی در سازمان تأمین اجتماعی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
64 کیفیت سنجی داده‌ها در سه سطح (مؤلفه‌های ریزمقیاس، بزرگ مقیاس، استفاده) و فرآیندهای تولید آمار در سازمان  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
65 تعریف ملک خام و بهینه‌ترین روش در سازمان تأمین اجتماعی جهت خروج ملک از وضعیت خام  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
66 طراحی مدل تصمیم‌گیری تخصیص منابع بر مبنای متغیرهای تکنیکال در بازار سهام و چرخه‌های تجاری   اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
67 طراحی سیستم پایش دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان تأمین اجتماعی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
68 طراحی منشور سرمایه‌گذاری برای تنظیم سبد بهینه سرمایه و تعیین معیارهای تصمیم‌گیری برای تخصیص سرمایه بین فعالیت‌های مختلف  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
69 مطالعه پیرامون تشکیل بانک اطلاعاتی از بودجه‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت در فصول مختلف بودجه  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
70 تحولات سیاست‌های اجتماعی در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی دولت از سال 1370 تاکنون (مطالعه اسنادی)  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
71 آسیب‌شناسی نظام پرداخت یارانه و برنامه‌های رفاه اجتماعی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
72 برآورد سهم بخش غیر رسمی از گردش اقتصاد ملی و اشتغال  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه  درخواست
73 چرخه فعالیت‌های تجاری در استان های مرزی با تأکید بر اشتغال غیررسمی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
74 چرخه فعالیت‌های تجاری در بازیافت زباله  در کلان شهرها با تأکید بر کودکان زباله‌گرد  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
75 طراحی نظام بهینه کاریابی برای بیکاران با تأکید بر مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
76 بررسی تحولات حقوق و دستمزد جامعه کارگری بر حسب رشته‌ فعالیت‌های مختلف و میزان تطابق آن با استانداردهای زندگی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
77 مطالعه تطبیقی پیرامون سازوکار تعیین حداقل دستمزد در کشورهای توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و ایران  اقتصاد و سرمایه‌گذاری خاتمه فراخوان برای عنوان   
78 سهم هزینه‌ای پرداخت‌های بیمه‌ای از کل هزینه نیروی‌کار بنگاه‌ها به تفکیک رشته فعالیت‌های مختلف  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
79 آسیب‌شناسی فرایند خصوصی‌سازی در بنگاه‌های اقتصادی (هپکو، ایران وانت، هفت تپه و ...)  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
80 فقر شهری، حاشیه‌نشینی اقتصادی و اعتراضات شهری  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
81 تحلیل خروج از بنگاه‌داری سازمان تأمین اجتماعی از منظر اقتصاد سیاسی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  منتظر دریافت طرحنامه درخواست
82 منبع‌شناسی سیاست‌های اجتماعی در ایران  اقتصاد و سرمایه‌گذاری   منتظر دریافت طرحنامه درخواست
83 ارزیابی استفاده از مالیات‌های اجتماعی (مالیات بر ثروت) به عنوان ابزار تأمین مالی برنامه‌های رفاه اجتماعی با تأکید بر نابرابری توزیع ثروت در بین گروه‌های اقتصادی و اجتماعی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری   منتظر دریافت طرحنامه درخواست
84 تعیین قیمت تمام‌شده واگذاری و برون‌سپاری فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمان به بخش خصوصی (مجموع دفاتر کارگزاری رسمی)  اقتصاد و سرمایه‌گذاری   منتظر دریافت طرحنامه درخواست
85 بررسی هزینه-‌فایده سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و پذیرش سهام به‌ جایگزینی بنگاه‌داری  اقتصاد و سرمایه‌گذاری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
   مدیریت، حکمروایی و فناوری        
86 بررسی تعامل عملکردی ساختار ارائه خدمات درماني و بيمه‏ هاي در نظام بيمه‏ هاي اجتماعي کشور مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
87 بررسي زمينه‌هاي تقسيم کار بهينه بين نهادها و سازمان‌های فعال در نظام تامين اجتماعي با تأکيد بر تامين اهداف و اصول قانون ساختار مدیریت، حکمروایی و فناوری     منتظر دریافت طرحنامه درخواست
88 بررسی موانع حذف دفترچه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی در کلیه مراکز درمانی کشور و ارائه راهکار پیشنهادی جهت رفع آنها  مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
89 بررسی مقایسه‌ای تأثیر برون‌سپاری‌ها (کارگزاری‌های رسمی) بر کاهش حجم کاری نیروی انسانی مدیریت، حکمروایی و فناوری     منتظر دریافت طرحنامه درخواست
90 بررسی هزینه-فرصت واگذاری پروژه‌های اجرایی و طرح‌ها به شرکت مشاور تأمین در مقایسه با سایر شرکت‌های معتبر این حوزه مدیریت، حکمروایی و فناوری     منتظر دریافت طرحنامه درخواست
91 تعریف امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی در سازمان تأمین اجتماعی مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
92 مطالعۀ تطبیقی در خصوص نوع، فرایند و نحوۀ برون‌سپاری خدمات تأمین اجتماعی در ایران و کشورهای منتخب مدیریت، حکمروایی و فناوری     منتظر دریافت طرحنامه درخواست
93 لزوم تدوین کارراهه شغلی مناسب برای کارکنان سازمان  مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
94 شیوه‌های کارآمد در پاسخگویی به شرکای اجتماعی و جامعه خدمت گیرندگان  مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
95 زمینه‌سازی مناسب جهت کاربست یافته‌های پژوهشی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات و افزایش رضایتمندی مخاطبین  مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
96 چگونگی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان در جهت حذف بوروکراسی‌های اداری، موازی‌کاری و فرایندهای طولانی در انجام فعالیت‌ها  مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
97 احصا، بازنگری و اصلاح فرایندهای اداری و خدماتی سازمان تأمین اجتماعی  مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
98 استفاده از ساختارهای انعطاف‌پذیر در بهینه‌سازی فضاهای داخلی ساختمان‌های اداری و درمانی  مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
99 طراحی مدل علمی برای ملاقات عمومی مدیران و ارائه گزارش اقدامات  مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
100 بررسی میزان اهمیت فرهنگ‌سازی بر کیفیت اجرای نظام پیشنهادها به‌عنوان مهمترین ابزار مدیریت مشارکتی و راهکارهای آن در سازمان  مدیریت، حکمروایی و فناوری      منتظر دریافت طرحنامه درخواست
101 امکان‌سنجی برنامه‌ریزی منطقه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی و بررسی توازن‌های منطقه‌ای در فصل بودجه سازمان (تعادل‌ها و شرایط منطقه‌ای شاخص)  مدیریت، حکمروایی و فناوری      منتظر دریافت طرحنامه درخواست
102 طراحی سیستم غیرحضوری به‌منظور دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات سازمان تأمین اجتماعی   مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
103 فناوری‌های نوین اطلاعاتی و تأثیر آن بر ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات در سازمان   مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
104 طراحی نظام مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های وابسته به سازمان   مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
105 داده‌کاوی و تولید دانش از پایگاه‌های اطلاعات سازمان   مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
106 بررسی شاخص‌های شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه   مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
107 نقش شرکای اجتماعی در مبارزه با فساد در ابعاد ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی    مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
108 بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در کنترل فساد اقتصادی و اجتماعی   مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
109 بررسی جایگاه فناوری اطلاعات در بهبود چرخه مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی   مدیریت، حکمروایی و فناوری     منتظر دریافت طرحنامه درخواست
110 سنجش میزان آگاهی و سطح استفاده از خدمات غیرحضوری سازمان    مدیریت، حکمروایی و فناوری    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
111 امکان‌سنجی استفاده از فناوری¬های نوین نظیر بلاک چین (Blockchain) در حوزه تأمین اجتماعی   مدیریت، حکمروایی و فناوری    خاتمه فراخوان برای عنوان درخواست
112 بررسی میزان آمادگی کارکنان سازمان (ردینس) در حوزه فناوری اطلاعات   مدیریت، حکمروایی و فناوری     منتظر دریافت طرحنامه درخواست
   مطالعات اجتماعی و فرهنگی        
113 بررسی نحوه تأمین تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سنواتی (چالش‌ها و راهکارها) مطالعات اجتماعی و فرهنگی   خاتمه فراخوان برای عنوان
 
114 بررسی امکان بهره‌گیری از وقف در تأمین منابع حوزه رفاه مطالعات اجتماعی و فرهنگی   خاتمه فراخوان برای عنوان
 
115 سیاست‌گذاری اجتماعی در بحران (با تأکید بر شرایط تحریم و شرایط دشواری‌های مالی)  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
116 بازخوانی مباحثات نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
117 تدوین دکترین سیاست‌گذاری اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
118 بررسی رویکرد احزاب در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
119 نسبت نوسانات بهای نفت و کمیت و کیفیت سیاست‌های رفاه اجتماعی در ایران  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
120 بررسی علل برآمدن و حذف وزارت رفاه در دهه 1350  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
121 نقش بنیادهای حکومتی قبل و بعد از انقلاب در حوزه رفاه اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
122 چالش‌ها و فرصت‌های بنگاه‌های خانوادگی در ایران  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  خاتمه فراخوان برای عنوان 
 
123 بیمه مهاجران (چالش‌ها و فرصت‌ها)  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
124 تدوین الگوی مناسب مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تأمین اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
125 شناسایی رویکردها و گفتمان‌های تاریخی تشکل‌های کارگری در ایران  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
126 شناسایی عناصر گفتمانی کارفرمایی در ایران به تفکیک دوره‌های انقلاب  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
127 بررسی نحوه تعامل سازمان با مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
128 بسط گفتمان تأمین اجتماعی در میان کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
129 تحلیل محتوای سؤالات نمایندگان مجلس نهم و دهم از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
130 آثار مسکن بر تشدید نابرابری اقتصادی اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 

131

اعتراضات کارگری مرتبط با نظام تأمین اجتماعی و راه‌های برون‌رفت از آن (با تأکید بر مطالعات تطبیقی)  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
132 سیاست‌گذاری اجتماعی در برابر بلایای طبیعی (سه بخش دولتی، خصوصی و مردم‌نهاد)   مطالعات اجتماعی و فرهنگی   خاتمه فراخوان برای عنوان
 
133 بررسی عملکرد دولت در حوزه مواجهه با سیل فروردین 1398 از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی   خاتمه فراخوان برای عنوان  
134 بررسی عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه مواجهه با سیل فروردین 1398 از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی   خاتمه فراخوان برای عنوان  
135 بررسی اقدامات سمن‌ها در مواجهه با آسیب‌های ناشی از زلزله (با تمرکز بر زلزله کرمانشاه و آذربایجان شرقی)  مطالعات اجتماعی و فرهنگی   خاتمه فراخوان برای عنوان
 
136 مطالعه تطبیقی مواجهه با بلایای طبیعی در ایران و کشورهای منتخب جهان و ارائه آموزه‌هایی برای ایران  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
137 مطالعه تطبیقی- تاریخی سلبریتی‌ها در مواجهه با بلایای طبیعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
138 میزان تحقق راهکارهای ارائه‌شده در گزارش ملی پلاسکو  مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
139 تبارشناسی اصلاحات ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    خاتمه فراخوان برای عنوان
 
140 بررسی مبانی و الگوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در صندوق‌های بیمه‌ای  مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
141 پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان  مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
142 حافظه سازمانی قوانین (بررسی تاریخی قوانین مختلف مربوط به تأمین اجتماعی)  مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
143 مطالعه تاریخی تطبیقی سه‌جانبه‌گرایی در ایران  مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست
144 آثار اجتماعی قراردادهای کار موقت و پیامدهای آن برای تأمین اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست
145 مطالعه تطبیقی نحوه شکل‌گیری انجمن‌های خودیاری طبقات فرودست   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
146 بررسی مسائل و آسیب های اجتماعی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی   مطالعات اجتماعی و فرهنگی   خاتمه فراخوان برای عنوان  
147 بررسی تطبیقی آزمون‌های وسع در حوزه رفاه اجتماعی (کاربردها و چالش‌ها)   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
148 مطالعه تطبیقی نظام مدیریت اطلاعات (MIS) در حوزه رفاه اجتماعی و ارائه آموزه‌هایی برای ایران   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
149 تدوین مدل شناسایی جمعیت‌های هدف رفاه اجتماعی، براساس اطلاعات ثبتی موجود در بانک اطلاعات رفاه ایرانیان   مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست
150 بررسی سیر بودجه عمومی از منظر عدالت اجتماعی   مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
151 مطالعه استراتژی‌های رفاه اجتماعی در قوانین بودجه سنواتی در دوران پساانقلاب   مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
152 توصیف، تحلیل و ارزیابی تبصره 14 بودجه سنواتی (منابع و مصارف یارانه‌ها) و آیین‌نامه‌های اجرایی آن   مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
153 مطالعه تغییرات رفاه ذهنی در کشور؛ علل و پیامدها   مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
154 مطالعه تطبیقی کاهش آسیب‌های اجتماعی در سازمان‌ها؛ و آموزه‎هایی برای تامین اجتماعی   مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست
155 بررسی شکاف طبقاتی در ایران و احساس تضاد و تنفر میان طبقات مختلف   مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست
156 بررسی شیوه‌های حمایت از مشاغل دشوار و غیررسمی   مطالعات اجتماعی و فرهنگی     خاتمه فراخوان برای عنوان
 
157 بررسی علل پیدایش کولبری؛ و سیاست‌های اجتماعی مواجهه با آن   مطالعات اجتماعی و فرهنگی      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
158 مواجهه با زباله‌گردی از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی       منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
   نظرسنجی و افکارسنجی        
159 توصیف و تحلیل مسأله‌محور نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده معتبر علمی پیشین در سطح ملی در حوزه «سرمایه اجتماعی نهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای رسمی مؤثر در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی» به صورت طولی و فراز و فرود آن‌ها  نظرسنجی و افکارسنجی   منتظر دریافت طرحنامه درخواست
160 توصیف و تحلیل مسأله‌محور نتایج نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده معتبر علمی پیشین در حوزه «نابرابری و احساس نابرابری» در جامعه‌ ایران به صورت طولی   نظرسنجی و افکارسنجی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
161 توصیف و تحلیل مسأله‌محور نتایج نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده معتبر علمی پیشین در حوزه «فساد و فساد ادراکی» در جامعه‌ی ایران به صورت طولی   نظرسنجی و افکارسنجی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
162 توصیف و تحلیل مسأله‌محور نتایج نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده معتبر علمی پیشین در حوزه «کارآیی‌ها و ناکارآیی‌های نظام اداری و دیوانسالاری کشور» با تمرکز بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ترجیحاً به صورت طولی  نظرسنجی و افکارسنجی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
163 توصیف و تحلیل مسأله‌محور نتایج نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های اجتماعی در کشورهای همسایه ایران (عراق، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه) در حوزه‌های مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی به صورتی که به درک بهتر شرایط بومی – جهانی مسائل این حوزه در شرایط امروز جامعه بینجامد  نظرسنجی و افکارسنجی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست
164 توصیف مسأله‌محور و تحلیل و روندشناسی بازنمایی مسائل مبتلابه حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در فضای مجازی معطوف به وضعیت امروز کارگران، کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی  نظرسنجی و افکارسنجی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
165 ارائه توصیف‌های مسأله‌محور روشمند و تحلیل‌ درباره‌ مهم‌ترین مشکلات و مسائل اقشار مختلف کارگران و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با برش‌های جنسیتی، سنی، استانی، انواع اشتغال و سایر متغیرهای اجتماعی و زمینه‌ای معنادار  نظرسنجی و افکارسنجی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست
166 شناسایی و تحلیل زمینه‌های رفاهی، فرهنگی و اقتصادی شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی و ارائه‌ مدل‌های بومی – جهانی جهت فهم عمیق‌تر این پدیده‌ها با تمرکز بر تحولات ده‌سال اخیر  نظرسنجی و افکارسنجی   منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
167 بررسی چیستی، اشتراکات، تمایزات و تحولات اعتراضات صنفی نیروی کار در ایران بر حسب متغیرهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیت‌شناختی، جغرافیایی، رسته فعالیت شغلی و سایر عوامل معنادار در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به صورتی که به فهم عمیق‌تر و تازه‌ای از این پدیده منجر شود  نظرسنجی و افکارسنجی   منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
168 بررسی بازتاب‌های تحولات رفاهی کلان بر مناسبات اجتماعی (کیفیت و کمیّت آموزش عمومی، مهاجرت، خشونت اجتماعی، تاب‌آوری جمعی، سرمایه‌ی اجتماعی، امید اجتماعی و ...) با تأکید بر تحولات دو دهه‌ی اخیر جامعه‌ی ایران  نظرسنجی و افکارسنجی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
169 مطالعه اثر تحولات کلان رفاهی، اقتصادی و بیمه‌های اجتماعی بر معیشت اقشار مستضعف و حاشیه‌ای و پدید آمدن یا عمومیت یافتن اقشار جدید اجتماعی (زباله‌گردان، کارتن‌خوابان، حاشیه‌نشینان، کولبری، ...)  نظرسنجی و افکارسنجی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
170 مطالعه اثرات تحولات رفاهی، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاستگذاری‌های اجتماعی بر زندگی مهاجران و پناهندگان خارجی مقیم ایران  نظرسنجی و افکارسنجی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
171 بررسی اثرات سیاست‌های کلی کالایی‌سازی، تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی بر وضعیت کلی رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه در حوزه‌های مختلف (سلامت و پزشکی، آموزش عمومی، آموزش ابتدایی، فرهنگ، معیشت، ...)  نظرسنجی و افکارسنجی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
   آینده پژوهی        
172 آینده­ پژوهی حوزه رفاه در ایران آینده‌ پژوهی    منتظر دریافت طرحنامه درخواست
173 آینده­ پژوهی روند جمعیت و نیروی کار و توسعه منابع انسانی  آینده‌ پژوهی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
174 آینده­ پژوهی تامین اجتماعی در چارچوب متغیرهای کلان اقتصادی  آینده‌ پژوهی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
175 آینده ­پژوهی تامین اجتماعی در چارچوب قوانین کشور  آینده‌ پژوهی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
176 آینده­ پژوهی نظام تدبیر تامین اجتماعی  آینده‌ پژوهی     منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
177 آینده­ پژوهی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی آینده‌ پژوهی   منتظر دریافت طرحنامه درخواست
178 متدولوژی مطالعات آینده­ پژوهی سازمان تامین اجتماعی آینده‌ پژوهی خاتمه فراخوان برای عنوان  
179 سنتز مطالعات آینده ­پژوهی سازمان تامین اجتماعی در افق 1410 جموری اسلامی ایران آینده‌ پژوهی خاتمه فراخوان برای عنوان  
  گروه حقوق        
180 بررسی بیمه‌ای و حقوقی نظام جامع تأمین اجتماعی چندلایه در کشور (باید ها و نبایدها) گروه حقوق   منتظر دریافت طرحنامه درخواست
181 بررسی و تحلیل حقوقی بازنشستگی‌های پیش از موعد و راهکارهای کاهش آن  گروه حقوق      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
182 بررسی مبانی حقوقی سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی از منظر قوانین  گروه حقوق      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
183 بررسی و تحلیل معافیت‌ها و بخشودگی‌های بیمه‌ای و ارائه راهکارهای مناسب  گروه حقوق      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
184 بررسی و تحلیل حقوقی موافقت‌ نامه‌های دوجانبه یا چند جانبۀ تأمین اجتماعی  گروه حقوق      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
185 آسیب‌ شناسی نظام حقوقی حاکم بر نحوه تعهد و ارائه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی و مقایسه آن با سایر خدمات درمانی در کشور  گروه حقوق      منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
186 بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر ساختار و جایگاه تأمین اجتماعی در مقایسه با نظام حقوقی خاص گروه حقوق   منتظر دریافت طرحنامه درخواست
187 راهکارهای حقوقی وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت گروه حقوق   منتظر دریافت طرحنامه درخواست
  گروه رصد و ارزیابی        
188 ارزیابی و ارزشیابی سیاست های حمایتی و برنامه های رفاهی گروه رصد و ارزیابی   منتظر دریافت طرحنامه درخواست
189 ارزیابی اثرات طرح های مساعدت اجتماعی در کشور از جمله برنامه های انتقال نقدی (یارانه ، بسته معیشتی ،..) گروه رصد و ارزیابی   منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
190 ارزیابی اثرات طرح های حمایتی در مواجهه با بحران ها نظیر بحران کرونا گروه رصد و ارزیابی   منتظر دریافت طرحنامه درخواست 
191 ارزیابی اثرات اجتماعی سیاست ها / برنامه ها / و پروژه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه گروه رصد و ارزیابی   منتظر دریافت طرحنامه درخواست