تاریخچه

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

خط زمان

آغاز فعالیت و دوره اول

 

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی» به عنوان تنها مرکز پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1371 فعالیت خود را آغازنمود
از جمله دستاورد های این دروه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • - گردآوری و تولید منابع علمی حوزه تأمین اجتماعی
 • - بسط و ترویج ادبیات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

سال 1371

سال 1376 تا سال 1384

دوره دوم

 

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در دوم فعالیت خود از سال 1376 الی 1384 دستاوردهای ذیل را بدست آورد:

 •  انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی
 •  انتقال دانش جهانی

دوره سوم


مؤسسه در دوره سوم فعالیت بین سال‌های 1384 الی 1388 موفق شد دستاوردهای ذیل را بدست آورد:
 • - تمرکز بر افزایش کمی
 • - رشد اطلاع رسانی تبلیغی
 • - ورود به حوزه آموزش

سال 1384 تا سال 1388

از سال 1393 تا کنون

دوره چهارم


مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در دوره جدید فعالیت، در چهار ساحت کلی «پژوهش»، «آموزش»، «انتشارات» و «اطلاع‌رسانی» به ایفای نقش راهبردی خود به عنوان کانون فکری و بازوی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی عمل نموده‌است.
از جمله دستاوردهای این دوره می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • - بسط ادبیات و گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی
 • - انجام مطالعات کاربردی و بنیادی
 • -آینده پژوهی
 • - توسعه آموزش های راهبردی
 • - توسعه شبکه ارتباطی متخصصین و برقراری ارتباط با مراجع ملی و بین المللی