به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، مرضیه زرین بال، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و مجری طرح در دومین وبینار تخصصی با موضوع «ارائه نتایج طرح پژوهشی تهیه داشبورد برای مدل سیستمی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی» به ارائه طرح خود در این زمینه پرداخت.
وی در بیان مشخصات این طرح گفت: نبود تحلیل جامع سیستمی از وضعیت سازمان که از طریق آن بتوان ابعاد گوناگون و سوالات متنوع پیرامون مدیریت منابع و مصارف را با تحلیل سناریوهای موثر برای پایدارسازی جریان‌های نقدی بررسی کرد، از دلایل اجرای این طرح بوده است.
زرین بال، هدف از انجام این طرح را ایجاد بستر سیستمی و نرم‌افزاری برای تحلیل کمی عوامل تشدیدکننده یا تضعیف کننده خدمات سازمان سازمان تامین اجتماعی دانست و افزود: برای اجرای این پروژه از نتایج طرح اعمال رویکرد سیستمی در سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ و همچنین بستر نرم‌افزاری و رویکرد سیستمی استفاده شده است.

 

این پژوهشگر همچنین گام‌های اجرایی این پروژه را به‌روزرسانی مدل مفهومی، به‌روزرسانی زیرسیستمها و ارتباطات بین آنها، به‌روزرسانی داده‌ها و اصلاح مدل و در نهایت تهیه داشبورد جامع اعلام کرد.

وی ادامه داد: به‌روزرسانی داده‌ها یکی از گام‌های مهم اجرایی بوده که در این مدل مفهومی از 8 زیر سیستم به همراه متغیرهای متعدد استفاده شده است، به نحوی که داده های سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ در این مدل بررسی شده اند.

زرین بال در زمینه تهیه داده ها در سامانه جامع بررسی سیستمی منابع و مصارف سازمان گفت: داده‌های این سامانه از طریق منابع درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تهیه شده که داده های خارج از سازمان مانند جمعیت و تورم، از طریق استخراج و به‌روزرسانی داده های موجود در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به دست آمده است.

وی ادامه داد: همچنین در جمع‌آوری داده‌های درون‌سازمانی این سامانه، داده‌های موجود در دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی و همچنین داده های مربوط به قوانین تامین اجتماعی و وزارت کار مانند نرخ حق بیمه و نرخ افزایش حقوق و دستمزد، جمع‌آوری و لحاظ شده است.

این پژوهشگر و مجری طرح گفت: در روند اصلاح مدلها برخی از متغیرها تغییر گردند و برخی اصلاح شدند و مقایسه مدل اصلاح شده با مدلهای قدیمی نیز انجام شد و در نهایت، نتایج بهتری به همراه افزایش دقت در ارائه مدل و داده ها به دست آمد؛ به این ترتیب اصلاح مدل و به روزآوری داده‌ها در طراحی این داشبورد محقق شد.

وی ضمن معرفی سامانه جامع بررسی سیستمی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و نحوه ورود متقاضیان و پژوهشگران به این سامانه، گفت: تمامی متغیرها برای کاربران، قابل تغییر است و امکان شبیه‌سازی سناریوهای مختلف در مدل‌ وجود دارد.

در ادامه، حمیدرضا ایزدبخش (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) و سلمان شهولی (دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی) به‌عنوان همکاران طرح توضیحاتی را در خصوص اهمیت و نحوۀ ایجاد سامانه ارائه کردند.

 

** لزوم استفاده از خروجی‌ مدل‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تامین اجتماعی

در ادامه این جلسه، حسام نیکوپور، مدیر آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک بنگاه اقتصادی- اجتماعی مدام باید منابع و مصارف خود را کنترل و برای بهترین تصمیمات، اقدام کند و خود را به لحاظ مالی پایدار نگه دارد.

وی افزود: مدل یعنی واقعیتی را خلاصه و الگویی را طراحی می کنیم تا از طریق آن، رفتاری را بررسی کنیم که البته مدل ها انواع مختلفی دارند و مجموعه ای از مدل‌ها برای مدیریت منابع و مصارف پیش بینی شده که یکی از اینها مدل های سیستمی است.

نیکوپور افزود: هرکدام از مدل ها یکسری معایب و یکسری مزایا دارند. این مدل‌ها به تنهایی نمی توانند کل مسیر را به ما نشان بدهند. شوک ها نیز همیشه شوک های جمعیتی و اقتصادی نیستند و گاهی شوک های سیاسی هستند که مدل کردن آن دشوار است.

مدیر آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی گفت: پروژه سامانه جامع بررسی سیستمی منابع و مصارف سازمان، بیشتر روی داشبورد متمرکز شده است.

وی اظهار کرد: در مدل های تعادل عمومی ‌بخشی از متغیرها را مدلسازی می کنیم مانند نرخ تورم و نرخ ارز و متناسب با آن، سیستم را طراحی می کنیم. اما در مدلی که اکنون طراحی شده خواسته‌اند که همه بخش ها را درنظر بگیرند که این امر، کالیبره کردن سیستم را دشوار می‌کند.

نیکوپور افزود: گرچه برای مدل‌های منابع و مصارف تامین اجتماعی بهترین مدل‌ها مدل های اکچوئری احتمالی است.

مدیر آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی افزود: در حوزه بیمه های اجتماعی چون با وقایع احتمالی روبروییم باید جداول پایه ای بر مبنای همین احتمالات را داشته باشیم.

وی با اشاره به طراحی سامانه جامع بررسی سیستمی منابع و مصارف سازمان گفت: یک مجموعه ای طراحی شده که با ابزارهای مختلف، منابع و مصارف را از ابعاد مختلف بررسی می‌کند و نباید فراموش کرد که اگر سیستم داده ها را بزرگتر کنیم، علاوه بر دیتاهای سازمان، باید داده ها و دیتاهای دیگر بخشها را هم به مدل اضافه کنیم که کار را دشوارتر می‌کند.

نیکوپور ادامه داد: سعی خواهد شد داشبورد طراحی‌شده را در سیستم محاسباتی سازمان به کار بگیریم.

وی در پایان گفت: حتما باید از تمام مدل های موجود (مدل‌های اکچوئری، سیستمی، تعادل عمومی و ...) در راستای مدیریت صحیح منابع و مصارف سازمان استفاده کرد، چراکه هرکدام از آنها در جایگاه خود مهم هستند و باید به پایه‌های این مدلها نگاه ویژه شود و ما نیز خوشحال خواهیم بود که در این زمینه به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی کمک کنیم.