پنجشنبه 17 سپتامبر  2020( 27 شهریور 1399 )

 

زبان: انگلیسی

سازماندهی برگزاری وبینار با همکاری دفتر ارتباطی ISSA در آفریقای جنوبی

بحران COVID-19 به‌شدت برفعالیت‌های اقتصادی و بازارهای مالی تأثیر گذاشته است. درحالی‌که بازارهای جهانی سهام پس از سقوط شدید در آغاز بحران  در حال حاضر بهبود یافته‌اند، تغییرات نرخ بهره، نوسانات ارز و عدم اطمینان عمومی در مورد گسترش همه‌گیری همچنان سیاست‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند. علاوه بر نیاز به تجدید نظر در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، جریان سریع و غیرمعمول تقاضای سود و افت درآمد سهم مشارکت تأثیر مهمی بر رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی اتخاذشده توسط نهادهای تأمین اجتماعی دارد. درنهایت، این احتمال وجود دارد که بحران موجود بر پایداری مالی بلندمدت طرح‌هایی که از بودجه آنها در صندوق های ذخیره تأمین اجتماعی برای پوشش برخی از هزینه های پاسخ به بحران استفاده شده است، تأثیر گذارد.

در این زمینه، وبینار ISSA پاسخ‌های کوتاه‌مدت موسسات تأمین اجتماعی در جنوب و شرق آفریقا به بحران را بررسی می‌کند و درباره پیامدهای درازمدت آن در سرمایه‌گذاری صندوق‌های تأمین اجتماعی بحث می‌کند.

موارد مورد بحث در این وبینار :

  • بحران COVID-19 چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های تأمین اجتماعی و استراتژی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری دارد؟
  • مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌های تأمین اجتماعی برای پاسخگویی به بحران چه نوع اقداماتی انجام داده‌اند؟
  • برنامه‌های مدیریت ریسک تا چه اندازه قبل از شروع بحران تدوین شده است و آیا این امر به کاهش تأثیر آن کمک کرده است؟
  • چگونه رویکردهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در زمینه عدم اطمینان مداوم در مورد همه‌گیری سازگار می‌شوند؟
  • از نظر آمادگی و پاسخگویی به بحران، عمده آموزه‌های مدیریت سرمایه‌گذاری چیست؟