به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، عمران نعیمی مدیرکل دفتر امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی  و عضو شورای تنقیح قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی در نشست بررسی کارکردهای شورای تنقیح قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی که در موسسه عالی پژوهش برگزار شد،گفت: طرح تجمیع ، تنقیح و تلخیص بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی با هدف رعایت اصول قانون مداری و شفاف‌سازی مقررات سازمانی، جلوگیری از انباشت بخشنامه ها و دستورالعمل های تکراری، اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف، رعایت قوانین و مقررات جدید، رضایت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و کارفرمایان و کاهش شکایات علیه سازمان در مراجع قضایی و نظارتی در حال اجرا است.


وی نحوه انجام تنقیح قوانین در سازمان را تشریح کرد و گفت: ابتدا دسته بندی کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های موجود به صورت موضوعی انجام می‌شود و پس از آن کمیته‌های فرعی کارشناسی در حوزه‌های تخصصی و حقوقی تشکیل می گردند؛در نتیجه بررسی و تدوین پیش نویس بخشنامه انجام شده و سپس بخشنامه مورد نظر به شورای تنقیح قوانین ارسال می شود.
نعیمی تصریح کرد: شورای تنقیح نیز با حضور مدیران و کارشناسان تشکیل شده و در نهایت بخشنامه جدید به مدیر عامل سازمان برای تایید نهایی ارسال می شود..
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی همچنین به انتشار بخشنامه های مورد نظر در سایت سازمان تامین اجتماعی "تحت عنوان دسترسی آزاد به بخشنامه ها و دستورالعمل ها" اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴۰ کارگروه فرعی در خصوص تنقیح بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان تشکیل شده است.
وی گفت: همچنین ۱۴ بخشنامه تنقیح جدید صادر که جایگزین بیش از ۵۰۰ مورد بخشنامه قدیمی و قبلی شده است.
نعیمی به فهرستی از بخشنامه های تنقیح شده در سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: به طور مثال برخی از بخشنامه ها از جمله دستورالعمل های بیمه بیکاری، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، از کار افتادگی، بازنشستگی و بیمه های توافقی از جمله مواردی است که تاکنون از سوی شورای تنقیح صادر شده است.
وی همچنین اعلام کرد: بخشنامه های متعددی در حوزه معاونتهای برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و درمان در حال صدور و ارزیابی است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی تاکید کرد: بخشنامه‌های جدید در صورتی که صادر شوند حتما جایگزین بخشنامه‌های قبلی خواهند شد و این دستورالعمل های جدید لازم الاجرا می باشند.
وی همچنین گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ بخشنامه بر روی سایت سازمان تامین اجتماعی بار گذاری شده و دسترسی به آنها امکان پذیر شده است.
نعیمی در بخشی از سخنان خود با اشاره به آراء دیوان عدالت اداری که در سال های گذشته بسیاری از بخشنامه را ابطال می کرد گفت؛ در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بخشنامه ها در دیوان عدالت اداری تایید می شوند و این امر نشان دهنده کار کارشناسی دقیق و مناسب در سازمان است.

نعیمی تاکید کرد: این فرایند یک دستاورد مهم برای سازمان محسوب شده و اگر با تلاش و همکاری سایر بخش های تخصصی و حوزه قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی نبود قطعا" میسر نمی شد.