مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بازدید کرد و در نشستی صمیمی با مدیران و پژوهشگران این موسسه به بیان نقطه نظرات،دیدگاههاو چالش های موجود در عرصه مستندسازی و پژوهش نگاری پرداخت.

 

 

در ابتدای این جلسه دکتر روزبه کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در بیان دغدغه‌های مهم این موسسه گفت: در این ما موسسه رویکرد سیاست پژوهانه را بیش از انجام پژوهش برای پژوهش در اولویت قرار داده ایم چرا که به اعتقاد ما موسسه، اندیشکده ای که باید بتواند برای تحقق عدالت ، مبارزه با فقر و ارتقای سیاست های رفاه و تامین اجتماعی گام بردارد و به عنوان اتاق فکر سازمان تامین اجتماعی یاریگر این سازمان مهم باشد. کردونی در ادامه گفت: بی اعتمادی به پژوهش در کشور وجود دارد بنابراین اولین مسئله دارای اولویت در موسسه این بوده که پژوهش ها کاربردی و راهگشای مسایل باشند.
در ادامه این نشست؛ نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: ظرفیت های مشترک خوبی میان موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و صندوق کارافرینی وجود دارد که که می‌توانیم از این ظرفیت بهره بگیریم.
وی افزود: ظرفیت های خوبی وجود دارد که می توان با آن، حال مردم را بهبود بخشید؛در این خصوص به نظر می رسد خدماتی باید ارائه شود که پس از ارائه، مردم احساس رضایت و احساس خوبی داشته باشند این که چقدر مردم احساس رضایت دارند سوال مهمی است که باید پاسخ داده شود.
نورالله زاده با بیان اینکه فعالیت صندوق صرفا اقتصادی نیست گفت: صندوق بر محور فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فعالیت می کند .
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: ما به دنبال عدالت منطقه ای هستیم وهمچنین از افراد و کسب و کارهایی حمایت می کنیم که درآمد متوسط و پایین جامعه را دارند و عایدی آنها کمتر از حداقل قانون کار است.
وی در پایان محورهای مشترک برای همکاری ساختارمند بین موسسه و صندوق را برشمرد.

انتهای پیام/