روابط عمومی یعنی:

سلام، لبخند؛ همدلی و همزبانی

روز ۲۷ اردیبهشت، تداعی کننده اهمیت و نقش روز افزون این بخش از دانش بشری است که با به خدمت گرفتن انواع هنرها، به قلب تپنده‌ی سازمانها تبدیل شده است.روز روابط عمومی بهانه‌ای است تا بار دیگر به همدیگر یادآوری کنیم،‌ نمادهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه در گرو ساز و کارهایی همچون توزیع عادلانه اطلاعات، روشن‌گری افکارعمومی، مردم مداری و احترام به حقوق انسان‌ها به منظور افزایش سطح مشارکت مردمی است که بدون هیج شک و مجاملەای ماموریت انجام آن به عهده مدیریت روابط عمومی سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و دیگر مراکز اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی و مجموعه سازمان‌های دولتی و خصوصی است.روابط عمومی موسسه عالی پژوهش؛ ضمن گرامیداشت این روز و تبریک به همه‌ی فعالین این عرصه ؛ میزبان و خواهان همراهی عملگرایانه‌ی علاقه‌مندان این حوزه و همچنین پذیرای پیشنهادها و انتقادهای عزیزان است

در این راه رو به پیشرفت؛ بدون شک نیازمند همراهیتان با نگاه کارشناسی و زبان همدلی و مهربانی هستیم.


روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی